TERMIN I KOSZTY DOSTAWY

z dnia

1) Możliwe są następujące formy wysyłki zamówionego Produktu:
  a) za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłki o masie do 30 kg;
  b) za pośrednictwem firmy kurierskiej JAS-FBG Spółka Akcyjna.

2) Koszty wysyłki wynoszą:
  a) za pośrednictwem Poczty Polskiej:
  - za pobraniem: 26 zł netto tj. 31,98 zł brutto
  - po przedpłacie: 23 zł netto tj. 28,29 zł brutto
  b) za pośrednictwem firmy JAS-FBG Spółka Akcyjna za pobraniem oraz po przedpłacie, w zależności od   tonażu i rodzaju zakupionych Produktów: 
  Kotły:
  - kotły bez podajnika: 137 zł netto, tj. 168,51 zł brutto;
  - kotły z podajnikiem: 180 zł netto, tj. 221,40 zł brutto;
  - kocioł Diament 14-26 kW (transport na dwóch paletach) – 230 zł netto, tj. 282,90 złbrutto;
  Pozostałe: w szczególności palety typu euro:
  -  do 600 kg: 129 zł netto, tj. 158,67 zł brutto;
  - od 600 kg do 900 kg: 150 zł netto, tj. 184,50 zł brutto;
  - od 900 kg do 1200 kg: 170 zł netto, tj. 209,10 zł brutto;
  - powyżej 1200 kg: koszt oraz sposób opakowania i transportu produktów  
     wielkotonażowych do ustalenia ze Sklepem przed złożeniem zamówienia jako zamówienie specjalne.

3) Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

4) Termin doręczenia zamówienia od dokonania wysyłki wynosi:
  a) za pośrednictwem Poczty Polskiej: 2 – 7 dni roboczych;
  b) za pośrednictwem firmy kurierskiej JAS-FBG Spółka Akcyjna 2 – 7 dni roboczych.

5) Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań, jeżeli wyniknęło to z okoliczności od niego niezależnych, w tym
spowodowanych siłą wyższą.

6) Sprzedający informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy - wysyłka
możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Sprzedający informuje, że w przypadku woli zamówienia produktów o łącznej wadze
ponad 1200 kg koszt transportu pozostaje do ustalenia ze Sklepem przed złożeniem
zamówienia jako zamówienie specjalne.